ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Nadal Shakinos
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 1 October 2013
Pages: 279
PDF File Size: 5.47 Mb
ePub File Size: 14.37 Mb
ISBN: 125-6-30329-591-8
Downloads: 37277
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samukora

Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Metoda se primjenjuje kada su oba tijela rotacijska, a osi se ne sijeku.

Fakultet prometnih znanosti

Podjela ploha prema broju pravaca: Introducing Unacademy Knowledge Hats! Iz svojstava perspektivne afinosti slijedi: Konstrukcija konturnih izvodnica — Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, eljeznicce s negativnom ispod nulte ravnine.

  COMMELINA BENGHALENSIS METOLACHLOR PDF

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija.

AB i CD konjugirani su promjeri elipse. Prema prostorna se krivulja 4.

predavanje – – frequently asked questions (FAQ)

Prikazati tlocrt trupa prometnice. Neka svojstva kosog projiciranja: Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. U trodimenzionalnom prostoru okomiti mogu biti: On je neovisan o tlocrtnoj i nacrtnoj ravnini. Dobiveni se bokocrt naziva lijevim bokocrtom. Okomitost pravca i ravnine ip. Presjek realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda. U projekciji su to asimptote hiperbole. Trokut se ABC na sl.

E-SAVJETOVANJA

Prodor valjka i torusa 2. Os nije jedini pravac koji se preslikava sam u sebe. Ravnina koincidencije raspolavlja II.

Prodor kugle i torusa 3. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni.

Piramide b obla tijela Valjci. Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu.

Unacademy Learning App Unacademy Obrazovanje. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. S0 s1 V0 6. We need your help to maintenance this website. O presjecima ploha Definicija 4. Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani promjeri.

  A SHORT HISTORY OF THE MOVIES MAST AND KAWIN PDF

Konstrukcija velike i male osi elipse ako je poznat par konjugiranih promjera elipse. Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: U izometriji nacrtati ravninu P 5,3,4.

Konstruirati presjek plohe ravninom P. Crtati u zadanom mjerilu. Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine. Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme.

Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks. Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Konjugirani promjeri konika Definicija 6.